Ballet
Direkt zum Seiteninhalt

ภาษาไทย

PhoSeKo > Konzept / คอนเซ็ป

แนวความคิดของ PhoSeKo

การเป็นศูนย์กีฬาฟันดาบที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย

PhoSeKoมีความคิดที่จะส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์กีฬาฟันดาบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดของประเทศไทยภายใต้การฝึกสอนอย่างลึกซึ้งตามหลักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และการฝึกสอนอย่างเต็มที่อย่างสม่ำเสมอตามโปรแกรมตลอดทั้งปี

การฝึกอบรมผู้ฝึกสอน

พื้นฐานของทักษะด้านกีฬาฟันดาบระดับสูงและมีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน เป้าหมายคือการสร้างผู้ฝึกสอนที่ดั้บใบอนุญาตเข้ามาเป็นผู้ฝึกสอนประจำของ PhoSeKo เอง ในขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนที่ประเทศเยอรมนี เริ่มจากการเรียนภาษาเยอรมันในประเทศไทย และผู้ฝึกสอนจากเยอรมันจะเข้ามาช่วยสอนในประเทศไทยอีกด้วย

การพัฒนาเยาวชน

การพัฒนากีฬาฟันดาบให้มีประสิทธิภาพต้องเริ่มจากการริเริ่มที่จะฝึกสอนเยาวชนก่อน เป้าหมายเพื่อที่จะให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ เนื่องจากหากเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับประสบการณ์จากนานาชาติตั้งแต่เด็กๆ นั้นจะทำให้โอกาสในการเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิคนั้นยากยิ่งขึ้น

การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เยอรมัน

ด้วยวิถีชีวิตของสมคิด พงษ์อยู่และวีระเดช โค๊ธนี ที่มีความผูกพันกับประเทศเยอรมันเพราะทั้งสองโตมาที่นี่และประสบความสำเร็จในด้านฟันดาบทั้งคู่ในเรื่องโค้ชและนักกีฬา มิตรภาพและความสัมพันธ์จึงได้เริ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง PhoSeKo ได้มองถึงจุดนี้และจะพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์นี้ต่อไป

การสนับสนุนกีฬาสำหรับผู้พิการ

PhoSeKo ได้สร้างโปรแกรมที่สามารถใช้ฝึกสอนผู้พิการและบุคคลทั่วไปไว้รวมอยู่ในโครงการนี้อีกด้วย

การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างและการทำงานของศูนย์กีฬาจะถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ระบบน้ำ ความเย็น และไฟฟ้าจะถูกน้ำไปใช้ในรูปแบบของพลังงานหมุนเวียนในระยะยาวอีกด้วย

เงินลงทุน

หลังจากการก่อตั้งที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเงินทุนของโครงการ PhoSeKo แล้ว โครงการมีแผนที่จะะรวบรวมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
• การสมัครสมาชิก
• กลุ่มผู้สนับสนุน
• การจัดรายการสมทบทุนต่างๆ
• ผู้สนับสนุนหลัก
• โครงการระดมทุนต่างๆ ทั้งจากรัฐและเอกชน
• การตลาดในงานกีฬาต่างๆ

สู่การเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PhoSeKo มุ่งหวังจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางกีฬาฟันดาบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มจากการสร้างมิตรภาพที่ดีในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเป็นอันดับแรก

131/9, Moo 5, Soi 12, Naklua Road, Banglamung,
Chonburi 20150 /Thailand
Tel.: +66 851519163

Zurück zum Seiteninhalt